16 ก.ค.61 ขอเชิญชาวขอนแก่นร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการต้อนรับ ผู้เข้าประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2561 ระหว่าง 18-20 ก.ค.61
YJ Dailynews - шаблон joomla Книги