16 ก.ค.61 สปสช.7 ขอนแก่น ส่งมอบข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระดับเขตพื้นที่ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ปี 2561 โดยมี นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
YJ Dailynews - шаблон joomla Книги