13 ก.ค.61 สนามสอบ กพ.ขอนแก่น 15 ก.ค. ดังนี้ 1.แก่นนครวิทยาลัย 2.กัลยาณวัตร 3.ขอนแก่นวิทยายน 4.ขามแก่นนคร 5 นครขอนแก่น 6.อนุบาลขอนแก่น 7.สนามบิน 8.เทศบาลวัดกลาง โปรดเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ในเวลา 07.00-17.00
YJ Dailynews - шаблон joomla Книги