นครหนานหนิงลงพื้นที่ดูการปรับปรุงสวนหนานหนิง ไทย-จีน

หมวด: ข่าวอปท.
เขียนโดย Super User ฮิต: 256

นครหนานหนิงลงพื้นที่ดูการปรับปรุงสวนหนานหนิง ไทย-จีน

S 6018843591157

คณะผู้แทนนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน   ลงพื้นที่เยี่ยมชมความคืบหน้า “การปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะหนานหนิงมิตรภาพ ไทย-จีน”  โดยมีนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น    พร้อมด้วยกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน  ประจำจังหวัดขอนแก่น  ,พลเมืองกิตติมศักดิ์เทศบาลนครหนานหนิง  ,รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานเทศบาล  ,ตัวแทน 24 องค์กรจีนในจังหวัดขอนแก่น ,8 องค์กรเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น  ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพี่น้องชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น    ร่วมให้การต้อนรับ

S 6018843733964

วันจันทร์ที่  1  พฤษภาคม  2560  เวลา 09.00 น.  ณ   บริเวณลานน้ำพุ สวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร   นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  พร้อมด้วยนายหลี่ หมิง กัง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน  ประจำจังหวัดขอนแก่น      ,นางสาวหวาง ฟาง กงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ,นายยงเกียรติ เหล่าวิโรจน์กุล พลเมืองกิตติมศักดิ์เทศบาลนครหนานหนิง, พันเอกคธทัช ชนะกานต์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23  ,พันตำรวจโทภูสยาม ลารังสิต  รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธร เมืองขอนแก่น  ,รองนายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล  ,หัวหน้าส่วนการงานเทศบาล ,ตัวแทน 24 องค์กรจีนจังหวัดขอนแก่น ,8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น    ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพี่น้องชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น    ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน   นำโดย MR.ZHOU  HONGBO นายกเทศมนตรีนครหนานหนิง   ในการ “การเยี่ยมชมการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะหนานหนิงมิตรภาพ ไทย-จีน” 

S 6018843900949

ทั้งนี้ การปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะหนานหนิงมิตรภาพ ไทย-จีน  เป็น การก่อสร้างอาคารวัฒนธรรมไทย-จีน ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น มีเนื้อที่ 310 ตารางเมตร มีศาลาพักผ่อน 2 หลัง  (ศาลาหกเหลี่ยม ,ศาลาทางเชื่อม) ประติมากรรมหนานหนิง งานภูมิทัศน์ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ซุ้มประตู น้ำตก สระน้ำ ลานอเนกประสงค์ มังกรนูนต่ำ และงานประติมากรรมไฉซิ้งเอี้ย รวมมูลค่าการก่อสร้างกว่า 21 ล้านบาท โดยแบ่งการสนับสนุนงบประมาณ ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.การสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครหนานหนิง จำนวน 7 ล้านบาท (จากการประสานงานของท่านหลี่ หมิง กัง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น)   2.การสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดขอนแก่นในนามผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จำนวน 7 ล้านบาท   3.การสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 7 ล้านบาท (โดยได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลนครขอนแก่น)   รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จาก24 องค์กรจีนของจังหวัดขอนแก่นในการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์  โดยคาดว่า การปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะหนานหนิงมิตรภาพ ไทย-จีน ในครั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2560 และจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2560


loading...
loading...