ขอนแก่นเฝ้าระวังหมอกควันเต็มเมืองมีดัชนีคุณภาพทางอากาศ 160 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในเรื่องระบบการหายใจ ถ้าออกนอกบ้านขอให้ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันควันพิษ
YJ Dailynews - шаблон joomla Книги
ข่าวด่วนไทยเสรี :