จ.ขอนแก่น จัดพิธีชุมนุมสวนสนาม รวมพลัง “วันชาติไทย” ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในอันที่จะสรรค์สร้างวินัยของคนในชาติพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
YJ Dailynews - шаблон joomla Книги
ข่าวด่วนไทยเสรี :