ขอนแก่นจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมวันปิยมหาราช/บำเพ็ญกุศล