ชาวบ้านขอนแก่นสุดปลื้ม "ไทยนิยมยั่งยืน" ชป.6 เปิดถนนปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางพารา